Illustrasjon LotteritilsynetDe skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret. 


Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no