Dyrking i parsellhagen på Domkirkeodden. Foto: Karoline Finstad VoldForprosjekt har vist muligheter
Urbant landbruk er et spennende felt som Fylkesmannen ønsker å løfte frem. Hamar kommune har lagt et godt grunnlag gjennom et seks måneders forprosjekt.

- Noen prosjekter er allerede igangsatt, som Urbane bier og Triangelen Mathage.

I tillegg er mange prosjekter på idestadiet, forteller fagleder miljø og klima i Hamar kommune, Lise Urset. - Sykehjem, skoler, Naturskolen, NAV, biblioteket og flere andre ønsker å bidra i satsningen.

Viktig i byutvikling
Urbant landbruk har en naturlig plass i byutviklingen i Hamar.Parsellhage bed Dyrkingsprosjekter i sentrum kan skape gode møteplasser på tvers av alder, etnisitet og sosial tilhørighet. Dette har vi et eksempel på i parsellhagen på Domkirkeodden, og nå også Matparken. Byutviklingen må være bærekraftig og bidra til å bevare byens naturmangfold, kulturlandskap og grønne lunger – dette kan prosjekter innen urbant landbruk bidra til.

- Støtten fra fylkesmannen gjør det mulig å sette i gang et hovedprosjekt og å gjennomføre tiltak raskere. Satsningen er godt forankret i kommuneplanen og i kommunedelplan for miljø og klima, sier Urset, som også leder prosjektet.

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, har stor tro på prosjektet: - Hamar ligger "midt i matfatet" i et av landets rikeste landbruksområder. Landbruket har stor betydning for området. Vi ønsker både å øke innbyggernes interesse og forståelse for landbruket og utnytte noen av mulighetene for matproduksjon i byen. Slik sett er Urbant landbruk et kinderegg.

Pilotprosjekt
Fylkesmannen skriver i vedtaket at prosjektet i Hamar vil tilføre viktig kompetanse i Innlandet. Urbant landbruk er relativt nytt i Norge, og for å få fart på utviklingen, er det viktig at noen går foran.

- Vi ser gode muligheter for at det Hamar skal gjøre, kan bli et pilotprosjekt for resten av Innlandet. Det sier Haavard Elstrand, miljø- og landbruksdirektør hos Fylkesmannen. – Erfaringene til Hamar vil ha stor overføringsverdi til andre byer.

Parsellhage