Hageavfall i steder som Furuberget er et problem.

Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe "grøntavfall" i grønne områder. Det går jo tilbake til naturen.... eller gjør det ikke? 

Dumping av hageavfall er ulovlig og regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall. 

Dumping av hageavfall kan skape flere problemer. Her er 5 gode grunner for å la være: 

 1. Med hageavfallet spres uønskede skadedyr og plantearter som skader naturen vår. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie i skogen. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer.
   
 2. Hageavfallshauger er perfekte yngleplasser for brunsnegler, fluer og rotter.
   
 3. Ofte blir det kastet annet avfall på slike villfyllinger. 
   
 4. Kommunen eller andre grunneiere må bruke mye ressurser på å fjerne det.
   
 5. Det skjemmer området.

Du bør levere hageavfallet ditt!

Det er gratis for privathusholdninger å kvitte seg med hageavfall på forsvarlig og lovlig vis. For Hamars innbyggere kan avfallet leveres til Sirkulas miljøstasjoner ved Kretsløpsparken eller på Heggvin.

Lenke til Sirkulas side om gjennvinningsstasjoner.

Hageavfallet gjøres om til ny jord du kan få kjøpt. 
Les mer om prosessen fra hageavfall til jord.