Flom i undergangen 30. mai 2018(NB! Bildene på siden er arkivfoto fra tidligere flommer. Enn så lenge er det relativt lav vannstand i Mjøsa - 121 meter over havet.)

Flomlukene i Mjøsa står fortsatt helt åpne, slik de har gjort i lengre tid. 

Akkurat hvor stor vårflommen blir, vil avhenge av været, ikke bare snømengden i fjellet. Hvis det skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli en uvanlig stor flom.

Ifølge NVE er det fortsatt god sjanse (80 %) for at vi får en skadeflom i Mjøsa, men prognosen er nedskalert noe fra et par uker tilbake.

Nedbørsmengden påvirker også i høy grad flom i elvene våre - og her kan det fort bli store lokale forskjeller. Været i pinsehelga er gunstig for Hamarområdets del.(Grønt nivå)

Beredt kommune

Beredskapsorganisasjonen i Hamar kommune er satt og vil gjennomføre  jevnlige møter og følge utviklingen nøye, slik at kommunen er godt forberedt på det som måtte komme. Nettsiden vil bli oppdatert jevnlig.

Situasjon 29. mai

 • Vannstanden i Mjøsa er lav, men er svakt stigende siste dager: Se måling av vannstand 
 • Vannstanden vil etter prognosene stige i ukene framover i juni..
 • Elver og bekker har ingen utfordringer pr.nå. Men her kan et kraftig regnskyll forandre dette veldig raskt.
   

Lenke til flomkart

Her vises hvordan en høyere vannstand i Mjøsa vil påvirke områdene i Hamar

I kartet kan du se øverste og nederste flomprognose, flom for 1995 og 2018 ligger også inne som valg.

Flomhøyder i Mjøsa - oversikt over tidligere flomhøyder og hvilke områder som er utsatt.

Måling meter over havetLokal høyde mMerknad
117,69 Mjøsas nullpunkt
119,331,64 Lavest regulerte vannstand
122,945,25 Høyest regulerte vannstand
123,01 Flomtopp 11. juni 2016
123,26   Flomtopp 11. juli 2015
123,45  Flomtopp 16. juni 2017
123,505,81Undergang Basarene fylles
123,64 Flomtopp 15. juni 2019
123,806,11Topp pir på Koigen
123,906,31Mjøsvann renner inn via overvannsledninger til lavest beliggende kjellere i Strandgata. På denne høyden begynte det å komme vann i kjeller til Sparebanken Hedmark
123,99  Flomtopp 1. juni 2014
124,00 Strandpromenaden på Koigen ligger på ca. 124,00
124,20 6,51Mjøsa begynner å renne inn på 8-meteren 
124,35 6,66 Flomtopp 18. mai 2018
124,40 6,71 Victoria-undergangen vurderes stengt
124,42 6,73  Flomtopp 17. juni 2011
124,50 6,81Victoria undergangen er tørr ved 124,50. Renner over 8-meteren og inni undergangen ved 124,70
124,49  6,81 Flomtopp 5. juni 2013
125,63 7,93 Flomtopp 1995


Flom ved bryggaForebyggende tiltak i kommunen:

 • Kommunene har identifisert steder som er særlig utsatt ved flom. Sjekker sluk og stikkrenner slik at disse er åpne. 
 • Det blir befaringer på kritiske, flomutsatte punkter
 • Det har i lengre tid blitt jobbet med planer for hvordan håndtere aktuelle flom-hendelser. 
 • Varslingslister oppdateres og Fylkesmannen orienteres om arbeidet og situasjonen.
 • Informasjon til presse, samarbeidspartnere og befolkning for øvrig vil gå ut ved hendelser av betydning 

Hva du som privatperson kan gjøre for å forberede deg på flom:

 • Hold deg oppdatert om utviklingen av været og følg med på NVEs flomprognoser
 • Hold alle avløpsveier som kummer, kulverter og lignende åpne når det blir varmere i været og snøsmeltingen i høyden starter for alvor. 
 • Kontakt ditt forsikringsselskap ved behov. Eventuelle skader som kommer på egen eiendom, er en sak man må melde inn til eget forsikringsselskap. I den utstrekning kommunen eller annen myndighet er involvert i årsakssammenhengen, vil vedkommende forsikringsselskap ta kontakt med kommunens forsikringsselskap for regresskrav.

Lenker


Illustrasjon av vannstand ulike år: 

Diagrammet kreditteres Egil M. Kristiansen.

Kurver som viser vannstanden i Mjøsa ulike år. Fotodiagram: Egil M. Kristiansen

Mjøsa og Hamar fotografert nå i mai - fotograf Espen Glomsvoll