Årsaken til steningen er at Hamar kommune og Hias legger nye vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger i området. Kartet under viser hvor det stenges. Vegstrekningene i Ringata  vil være stengt fram til 16. august. Deler av Vognvegen til november.


Stengte gater nå i sommer markert med rødt.
 

Godt skiltet

Omkjøringer blir skiltet. Under er en skiltplan, som viser hvordan arbeidet påvirker trafikken i et mråde der mange i Hamar ferdes. Men mye omkjøringer, er det ikke til å komme fra at det blir noen ulemper med hensyn til framkommelighet og merbelastning på andre strekninger. 

Vedr. skiltplanen: Lilla = gående. Grønt =omkjøring for skolebusser. Klikk for større kart.

Oversiktskart som viser skiltingen i anleggsområdet ved Ringgata.

 

Stort prosjekt for Hias

Prosjektet i Furubergvegen, Ringgata og på Bondesvea.startet opp 16. mars, og utføres av Dobloug Entreprenør. Totalt i prosjektet skal ca. 2000 meter med vann- og avløpsledninger skiftes ut.

Hias skal oppdimensjonere overføringsledningen til Furuberget høydebasseng. Dagens vannledning er fra 1954. Vannledningen i Ringgata er hovedforbindelse mellom høydebassenget i Furuberget og Børstad vannpumpestasjon. Med nytt vannforsyningssystem skal det pumpes vann fra Børstad vannpumpestasjon mot Furuberget høydebasseng.

Hamar kommunes del av arbeidet

Prosjektet omfatter også utskifting/oppdimensjonering av vann-, overvanns- og spillvannsledninger i Vognvegen mellom Ringgata og Furubergvegen (fra Voll/Lund til avløpspumpestasjon PH3 i Rosenlundvika) og deler av Bondesvea. Dette er Hamar kommunes del av prosjektet.

Skiltene er oppe i Ringgata og varsler om arbeidet.