Tilskuddet kan brukes til å opparbeide stier som mangler, lage forbindelser som kan koble andre stier eller områder sammen, eller lage gode forbindelser til interessante turmål.

 

Informasjonsmøte 

For å informere om ordningen og hvordan ditt lag eller forening kan søke, inviterer vi til informasjonsmøte.

Tid: Onsdag 3.juni kl 18:00

Sted: Kommunestyresalen i Hamar rådhus

Påmelding til: anne.helene.midtveit@hamar.kommune.no

Vi ber om påmelding på forhånd for å sikre at det er god nok avstand i lokalet. 

 

Hensikt med ordningen

Kommunen er opptatt av god folkehelse og ønsker at det blir tilrettelagt for hverdagsfriluftsliv og god aktivitetsmulighet for alle innbyggere i alle aldre. Gjennom gode turmuligheter legges det til rette for å bli bedre kjent i sitt eget nærområde.

Ved merking og skilting av stier kan ferdsel kanaliseres på en positiv måte. Det skaper i tillegg en trygghet for mange som er usikre på å gå rett ut på tur med bare kart.

 

Hvem kan søke?

Lag og foreninger som har et organisasjonsnummer kan søke. Det er bare stier i Vang som kan omsøkes i dette prosjektet.

Tilskuddet skal gis som kompensasjon for faktiske utgifter.

 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1. august. 

 

Hvordan søker du?

Søknader sendes gjennom digitalt søknadsskjema.

Søknadsskjema finner du her.

 

Velkommen til informasjonsmøte og som søker!

Stier i Vang