Illustrasjonsfoto fra kaffebar - Adobe StockKrav til serveringssteder som fortsatt gjelder, er disse:

  • Bordservering eller sitteplasser er påkrevd
  • 1-meters regelen gjelder over alt
  • Man kan ha opptil 20 personer i en gruppe eller ved et bord så fremt man sikrer at gjester som ikke har samme bopel sitter med minst en meters avstand
  • Servering av mat skal ikke skje som buffet
  • I Hamar er skjenketid til klokken 23:30 og åpningstid til klokken 24:00 som tidligere. Steder som ikke serverer alkohol,kan tillate servering fra disk/bar så fremt avstandsreglene overholdes.
  • Grunnleggende krav til smittevern skal alltid ivaretas
  • Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørges for at disse rutinene blir overholdt
  • Det skal sørges for at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand til personer i annen husstand