Det er varmt i lufta, sommerferien nærmer seg og mange skal være mer hjemme enn vanlig i sommer. Byggesaksavdelingen får en del spørsmål rundt reglene om oppføring av basseng i disse dager. Her får du svar på hva som gjelder.

 

Må jeg søke?

Om bassenget du skal bygge er søknadspliktig er avhengig av bassengets størrelse, plassering og hvor lenge det skal stå. Når du skal bygge et basseng er det tre ulike søknadskategorier som er aktuelle, avhengig av faktorene over:

1. Du kan installere det uten å søke (altså ikke søknadspliktig)

2. Du må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = du som eier bassenget) selv være ansvarlig for søknaden og arbeidene.  

3. Du må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker.

Hele veilederen for bygging av basseng finner du her. 

 

Basseng er unntatt fra søknads- og meldeplikt dersom:

  • Bassenget er mindre 20 cm dypt
  • Bassenget er plassert oppå terrenget (uten inngrep i terrenget)
  • Tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven

 

Hva annet kan jeg bygge uten å søke? 

Direktoratet for byggkvalitet har en god oversikt over hva du kan bygge uten å søke, med veiledere du kan fylle ut for å få hjelp.

Her finner du veiledere og informasjon om hva du kan bygge uten å søke

Her finner du alle våre veiledere 

 

Badebassen