Samlet saksframlegg med vedtak og alle tilhørende plandokumenter er tilgjengelig fra kommunens planregister www.hamar.kommune.no/planregister, søk med planID nr 20190001. (oppdateres)

  • Protokoll fra møtet her
  • Kart over planområdet (pdf) her
  • Planbestemmelser her
  • Planbeskrivelse her.
  • Merknadsdokument (oppsummering av høringsinnspill med kommentarer) her.

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

 

Illustrasjon av hensettingsanlegg

Illustrasjon av hensettingsanlegg

 

Kontakt i saken: Tone Wabakken, arealplanavdelingen, tone.wabakken@hamar.kommune.no