Bilde fra Traingelen der det anlegges mathage."Attraktiv by" er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling.  Vinneren kåres i midten av september.

Prisen belønner bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet tillegges vekt; økonomisk, sosialt og miljømessig. 

Helhetlig og langsiktig

Dronefoto av strandlinja med Koigen - foto Espen GlomsvollJuryen beskriver byutviklingen i Hamar som helhetlig og langsiktig, med solide resultater: 

"Sentrumsområdet i stasjonsbyen Hamar har de siste årene blitt transformert gjennom betydelig satsing på byrom, arkitektur og medvirkning. Nytt kulturhus med opparbeidet torg og restaurert basarbygning gjør sentrum sterkere og har gitt ny giv til bylivet. Byen har gjenskapt kontakten med Mjøsa med rekreasjons- og aktivitetsområdet Koigen med basketballbane, sandvolleyball, skateanlegg og badestrand. Juryen oppfatter at dette har gitt byen fornyet attraktivitet, hvor byrom legger til rette for selvorganisert aktivitet og opprustede gateløp tilpasses kollektiv, sykkel og gange. 

Stortorget i HamarSentrumsutviklingen fremstår som helhetlig og langsiktig, med gode planer, prosesser og resultater. Kommunen har arbeidet systematisk med å innhente kunnskap om hvordan byen fungerer. I dette arbeidet virker Hamars ByLab å være et viktig verktøy for medvirkning, samtidig som det har vært fokus på samarbeid mellom gårdeiere og andre sentrumsaktører. Juryens inntrykk er at Hamar har vist evne til gjennomføring og at arbeidet har gitt solide resultater gjennom økt byliv, omsetning og befolkningsvekst."
 

Les mer om de andre finalistene, Porsgrunn og Straumen