Hamar kommune og Hias legger nye vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger i området.

På grunn av arbeid som pågår i Ringgata, kan beboere i området Bondesvea oppleve misfarget vann i perioden. Misfargingen er ikke farlig, og det er trygt å drikke vannet. La kaldt vann renne i springen i 7-12 minutter for å bedre situasjonen.

Les mer om arbeidene som foregår i Ringgata her.

 

Drikkevann