Tomta ligger like ved grøntområdet Ankerskogen og svømmehallen med samme navn, og prosjektet har fått navnet Ankerhagen.

I Ankerhagen skal det utvikles et nytt boligområde med minimum 200 boliger tilpasset et mangfold av beboere i alle aldersgrupper, husholdningsstørrelser og med ulik kulturell og økonomisk bakgrunn. Som en del av prosjektet er målsetningen at det skal bygges omsorgsboliger, leiligheter for førstegangsetablerere, og familieleiligheter øremerket utvalgte mottakere av startlån fra Husbanken. Det skal også bygges boliger for salg i det ordine boligmarkedet.

 

Konkurransegrunnlag

Mer informasjon om salgsprosessen og alle dokumenter finner du her: 

Annonse med informasjon om salgsprosessen

Link til prospekt og konkurransegrunnlaget i Dropbox

For spørsmål og avtale om visning kontakt Nils Solbraa i Hamar kommune på telefon 406 16 301.

 

Med salgskonkurransen inviterer vi boligutbyggere til å gi tilbud på kjøp av tomten, for å realisere utbyggingen av området i tråd med vinnerforslaget fra arkitektkonkurransen for Ankerhagen. 

 

Resultat av arkitektkonkurranse for "det gode, grønne livet"

I 2018 lyste kommunen ut en arkitektkonkurranse for Ankerhagen. Med konkurransen ønsket Hamar kommune å få forslag til et boligområde for "det gode, grønne livet", med enkel, miljøvennlig kommunikasjon, et mangfoldig fellesskap og mulighet for et innbydende hageliv midt i byen. Interessant arkitektur, innovative, klimanøytrale og miljøsmarte løsninger ble trukket fram i premissene for konkurransen. Ankerhagen skal ha minimum 200 boenheter og være attraktivt for alle familietyper. Fellesløsninger og gode uterom er viktig, og utformingen må ta hensyn til omgivelsene.

Det danske arkitektfirmaet Urban Power vant konkurransen med forslaget "Hamar Hills". 

Les mer om vinnerbidraget her.

 

Ankerhagen - tegning