Prosjektet "Grønt i sentrum" startet opp våren 2018, og kom som et resultat av medvirkning og ønsker fra ungdom og øvrige innbyggere. Det har vært et klart ønske om mer grønt i sentrum, og flere sitteplasser hvor det er innbydende å sette seg ned.

Norconsult, Metropolis arkitekter og landskapsarkitekt Britt Johnsen har deltatt i prosjektet sammen med vår egen byutviklingsavdeling, og de har konsentrert seg om området Torggata og Stortorget. Det er jobbet med et felles uttrykk for møblering på torget og gjennom hele gågata. Beplantningen og de andre elementene skal ta opp tidligere brukte fargepaletter, og både sommerblomster og løk som vokser skal ha noen nye grønne impulser.

Bylivsprosjektet er en del av satsning på å bygge opp under et attraktivt byliv. Og nå er alt på plass! Som resultat har vi fått flere nye sittebenker i sentrum, og både Stortorget og gågata har blitt grønnere.

Vi håper det er fristende å slå seg ned på en benk og nyte et grønnere sentrum! 

 

Dette kan du se i sentrum:

  • 4 store runde korten plantekasser på Stortorget
  • 2 store runde trebenker fra Streetlife rund trærne nede ved Cafe Valuta (de samme som er benyttet i strandgateparken)
  • 4 plassbygde benker i tre i trappa ved Cafe Valuta
  • 7 store korten plantekasser i tilknytning til torget og uteservering
  • 27 store runde korten kasser som går gjennom gågata

 

 

Stortorget

Gågata

Grønt

Benker

Grønt