Livbøye. Navnet forteller oss at den er livsviktig.Tryg har plassert ut mer enn 38 000 livbøyer langs elver, ved sjøer og vann i Norge. I Hamar har de sine faste plasser lang mjøskanten. Dessverre hender det altfor ofte at livbøyer kommer på avveie. De stjeles og kastes bort. Og det tar tid og penger å få de erstattet. 

Hvert år må over 2000 nye livbøyer settes ut igjen rundt om i Norge. 

En hjelp når det trengs

Livbøyene er en påminnelse til oss alle om at vi må være litt ekstra på vakt i vannkanten. Samtidig som de er et tegn på at hjelpen er nær dersom ulykken skulle være ute.

Siden den første Tryg-bøyen ble utplassert i 1952, har den blitt benyttet i mer enn tusen tilfeller der menneskeliv har stått på spill. At den er en god livredder ved riktig bruk, er derfor hevet over tvil.

Det er lurt å lære seg hvordan en livbøye brukes: 

Livbøyene passes på  

For at livbøyene alltid skal være der folk forventer å finne dem, har de en fadder som passer på dem. Her i Hamar er det kommunen som er fadder. I praksis er det Kommuneentreprenøren som har ansvar for at livbøyen er i god stand og klar til bruk. Stedene der de skal henge, ses over reglemessig. 

Alle livbøyene har oså et eget nummer. Skulle det derfor finnes en livbøye på avveie, kan fadderen og plassen der den hører hjemme spores opp.

Se denne filmen om hvordan livbøyene males og husk budskapet!

Les om Mjøsvekteren som er redningsbåt på Mjøsa