Bakgrunnen for Astrups besøk er at Hamar er finalist i statens pris for bærekraftig byutvikling, "Norges mest attaktive by". Politikere og administrasjon tok ministeren med på en byvandring og fortalte hvordan vi jobber med bærekraftig byutvikling i Hamar. 

Prisen belønner bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet tillegges vekt; økonomisk, sosialt og miljømessig. Vinneren kåres i midten av september.

Guro Vestvik orenterte om byutvikling i Bylab Hamar

Helhetlig og langsiktig

Juryen beskriver byutviklingen i Hamar som helhetlig og langsiktig, med solide resultater: 

"Sentrumsområdet i stasjonsbyen Hamar har de siste årene blitt transformert gjennom betydelig satsing på byrom, arkitektur og medvirkning. Nytt kulturhus med opparbeidet torg og restaurert basarbygning gjør sentrum sterkere og har gitt ny giv til bylivet. Byen har gjenskapt kontakten med Mjøsa med rekreasjons- og aktivitetsområdet Koigen med basketballbane, sandvolleyball, skateanlegg og badestrand. Juryen oppfatter at dette har gitt byen fornyet attraktivitet, hvor byrom legger til rette for selvorganisert aktivitet og opprustede gateløp tilpasses kollektiv, sykkel og gange. 

Sentrumsutviklingen fremstår som helhetlig og langsiktig, med gode planer, prosesser og resultater. Kommunen har arbeidet systematisk med å innhente kunnskap om hvordan byen fungerer. I dette arbeidet virker Hamars ByLab å være et viktig verktøy for medvirkning, samtidig som det har vært fokus på samarbeid mellom gårdeiere og andre sentrumsaktører. Juryens inntrykk er at Hamar har vist evne til gjennomføring og at arbeidet har gitt solide resultater gjennom økt byliv, omsetning og befolkningsvekst."

Les mer om de andre finalistene, Porsgrunn og Straumen 

Kommunalminister Nicolay Astrup fikk en omvisning i Hamar