For å øke å bevisstheten rundt god byggeskikk, deler vi ut Byggeskikkprisen i Hamar annethvert år.

Prisen tildeles bygg og anlegg som kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Hamar. Vurderingen gjøres ut fra funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske, miljømessige og kulturhistoriske forhold. Temaet for prisen er nytt for hvert år.  

 

Årets tema er «Godt bomiljø»

I år deler vi ut prisen med temaet «Godt bomiljø». Bomiljø handler om livet både inne i og mellom husene. Det kan være et boligområde, en bolig, et rekkehus, et kvartal, et blokkområde – og det kan være enten nye eller godt renoverte/vedlikeholdte/bevarte bygninger.

Stikkord som kan beskrive et godt bomiljø:

  • et godt nabolag
  • flere generasjoner sammen
  • gode uterom
  • grønne kvaliteter
  • miljømessig gode løsninger
  • gode innerom
  • gode planløsninger i boligene 

Fristen for å sende inn forslag til årets pris var 1. september.

 

Prisutdeling

Kandidatene vurderes av en jury, og selve prisen deles ut av Ordføreren i Hamar kommune. Byggeskikkprisen består av en plakett og diplom, og selvfølgelig hederlig omtale. Plaketten skal festes på vinnerbygget. Diplomen deles ut til tiltakshaver/eier av prosjektet, arkitekten som er ansvarlig for byggets hovedutforming, og eventuelt til den entreprenøren som er ansvarlig for arbeidene. Der juryen finner grunn til det kan eventuelt andre planleggere, håndverkere eller kunstnere fra byggeprosessen tildeles diplom. 

 

Tidligere prisvinnere

Lurer du på hvem som har fått prisen før? Her er en oversikt over bygninger som har vunnet byggeskikkprisen tidligere, innenfor ulike tema:

2017 Hamar kulturhus – Tema: urban fortetting

2015 Melkefabrikken – Tema: redesign 

2013 Trehørningen Energisentral – Tema: næringsbygg/miljøutforming 

2011 Høgskolen i Hedmark, campus Hamar – Tema: uteområde/samspill 

2009 Greveløkka skole – Tema: leken arkitektur 

2007 Kunstbanken Hedmark kunstsenter – Tema: ny teknologi 

2005 Villa Riise – Tema: generasjonsbolig/fortetting 

 

Bakgrunn for Byggeskikkprisen 

Hamar kommunes byggeskikkpris ble opprettet i 2005 av formannskapet i Hamar.

Prisen er en hederspris for bygg og anlegg i kommunen som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne forståelse og holdning til god byggeskikk. 

Byggeskikkprisen skal deles ut annethvert år, første gang 2005. 

 

Byggeskikkpris