Stier i skogen.Tilskuddet kan brukes til å opparbeide stier som mangler, lage forbindelser som kan koble stier eller områder sammen, eller man kan lage gode forbindelser til interessante turmål.

Hvem kan søke?

Lag og foreninger som har et organisasjonsnummer, kan søke. Det er bare stier i Vang (gamle Vang kommune) som kan søkes om i dette prosjektet. Tilskudd gis som kompensasjon for faktiske utgifter.

Hvordan søker du?

Søknader sendes gjennom digitalt søknadsskjema. Søknadsfristen er 1. august. 

Søknadsskjema finner du her.

Hensikt med ordningen

Hamar kommune er opptatt av folkehelse og ønsker at det blir tilrettelagt for friluftsliv og aktivitet for alle innbyggere i alle aldre. Gode turmuligheter gjør det også lettere å bli bedre kjent i sitt eget nærområde.

Merking og skilting gjør stiene tilgjengelig for flere og skaper trygghet for dem som er usikre på å gå ut på tur med bare kart.

Kontaktperson i kommunen: Wenche Enge.

Sykling på skogssti