Formålet med planen er å tilrettelegge for studentboliger. Saken var på høring vinteren 2019, hvorpå fylkeskommunen fremmet innsigelse mot riving av det karakteristiske hjørnebygget i Østregate 1. Planforslaget er nå bearbeidet slik at forslaget som legges ut til høring sikrer bevaring av hjørnebygget, og foreslår tilpasset ny bebyggelse i bakgården til Seminargata 31 og langs Østregate. 

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Dokumentene er tilgjengelige fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via kommunens PlanDialog

Så lenge tiltakene mot Koronavirus er gjeldende, vil ikke dokumenter bli lagt ut på servicekontoret, bylab eller bibliotekene. Arealplanavdelingen er i full drift, og saksbehandler er tilgjengelig for spørsmål. Vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig på en av følgende måter:

 via PlanDialog

 på e-post til postmottak@hamar.kommune.no

 per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.  

Spørsmål kan rettes til ingvill.sveen@hamar.kommune.no / mobil: 41 91 91 14