Illustrasjonsfoto av familie med to barn - Adobe Stock.De fleste innflytterne kom flyttende fra Oslo(43), Ringsaker (42), Stange (39), Løten (21) eller Elverum kommune (14). 15 innflyttere kom fra et annet land i denne perioden, og disse kom alle i juni måned.

Antallet husstander innflytterne spredte seg på, og at så mange kom fra Oslo eller utlandet, kan tyde på at mange var studenter som kom "hjem" til Hamar. Men vi ser av tallene at flere var barnefamilier. Kun 18 personer var over 67 år.

Oppsummert så ser vi at de fleste flyttingene nå skjer innenlands og oftest lokalt. Tallene er helt tydelig påvirket av koronaperioden.

Gave og innflyttertreff
Alle husstandene får en velkomstpakke fra kommunen med hilsen fra ordføreren og fordelskort til noen av regionens attraksjoner. 

Alle som nylig har flyttet til Stange, Løten, Hamar eller Ringsaker er også bli invitert på innflyttertreff til høsten. Dette treffet arrangeres på Gregers i Hamar 12.oktober. Her blir det felles informasjon om regionen og tid til mingling. 

Hamar kommune ønsker alle innflyttere velkommen til oss. Håper du trives som ny!

---------------------------------------------

Om innflytting/utflytting:
Hamar kommune mottar tall på innflyting for hver måned. Samtidig vet vi at mange flytter ut, men hvor mange, har vi ikke eksakt tall på måned for måned. Det vi vet, er at folketallet stiger forsiktig år for år. Tall for 1. kvartal 2020 (ferskeste fra SSB) viser at vi nå er 31 366 personer i Hamar.
Her kan du lese mer fakta om folk i Hamar.