Ordfører Einar Busterud minner om smitteverntiltakeneOrdfører Einar Busterud håper vi greier å begrense smitten i vårt område og at det ikke blir nødvendig å stenge ned samfunnet igjen. Han understreker at vi er helt avhengig av at alle innbyggere følger retningslinjene som gjelder. - Ingen kan slappe av på retningslinjene for smittevern ennå, advarer han.

Har du vært i «rødt» område, må du i karantene! 

Myndighetene åpnet for utenlandsreiser, men kategoriserer områder som "rødt" eller "grønt" etter smittesituasjonen i det enkelte land. Alle som har vært på reise i "rødt" område, skal i 10 dager karantene.

Begrensninger for besøk på sykehjem

For sykehjemmene har vi ekstra strenge retningslinjer, for det er svært viktig å ikke få smitte på institusjonene. Regelen er at ingen som har vært utenlands, skal komme på besøk de første 10 dagene etter hjemkomst. Kun de som har vært i "grønt" område i Norden er unntatt denne regelen.

Karantenebestemmelsene gjelder også helsepersonell. I tillegg følger Hamar kommune Folkehelseinstituttets retningslinjer om at alt helsepersonell som har vært utenlands, men ikke må i karantene, skal testes.

Skal du ha arrangement, har du et ekstra ansvar

Når det oppdages smitte der mange mennesker har vært samlet, er smittesporing en møysommelig jobb. Sporingen har som mål å sette aktuelle personer i karantene eller få de testet. Defor må den som er arrangør, føre detaljert liste over alle som er til stede, med fullstendig navn og telefonnummer.

Fortsatt smitteverntiltak i skole og barnehage

Når barnehage, skole og SFO starter igjen etter ferien, har de samme tiltak for smittevern som før sommeren. Hele avdelinger og skoleklasser er samlet, men de har tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

Får du symptomer, test deg!

Det er viktig at alle med symptomer blir testet, for å utelukke smitte eller iverksette nødvendig karantene eller isolasjon. Ta derfor kontakt med fastlegen din hvis du får symptomer på covid-19 (det kan være feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse).

bilde