Vi ønsker velkommen til et nytt skoleår, og spesielt velkommen til alle årets skolestartere med foresatte. For elevene som er kjent på skolen fra før, blir skoledagene ved oppstart slik de var da vi avsluttet i vår, med smitteverntiltak og organisering som de er vant til. Skolestart er godt planlagt for å sikre en trygg oppstart for alle. 

Skolene og klassetrinnene har ulike oppmøtetider og oppmøtesteder første skoledag. Dette er organisert av skolen ut i fra størrelse på skole og grupper. Du finner tid og sted for oppmøte på din skole i oversikten under. Mer informasjon om skolestart vil bli sendt ut fra skolen du hører til.

 

Informasjon til skolestartere

Elevene som skal begynne i 1. trinn kan ha følge av foresatte første skoledag. Møtestedet vil være utendørs, i oversikten under ser du hva som gjelder ved din skole. Resten av skoledagen gjennomføres i tråd med smittevernreglene når det gjelder redusert kontakt, hygiene og renhold. Dette vil organiseres forskjellig fra skole til skole på grunn av blant annet størrelse og elevantall. Mer informasjon vil du få fra din egen skole i forbindelse med skolestart.

 

Lykke til med et nytt skoleår! 

 

Skoleruta 2020/2021 finner du her.

Informasjon om SFO

Informasjon om skoleskyss i Hamar

Greveløkka skole