Fra 12. august kan alle som mistenker at de er smittet av covid-19, få teste seg uten vurdering av lege. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, tester seg. 

I Hamar kan disse gruppene testes ved å ringe telefonen for koronatesting: 

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter opphold siste 10 dager i land med høy forekomst.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.

Betjenes alle dager 

Telefonen for koronatesting betjenes nå av Luftveispoliklinikken på Åkershagan. Her gjøres all koronatesting for de fire kommunene i Hamarregionen. Koronatesting er gratis.  

- Telefonnummeret er 477 70 075, forteller Bent Lindberg, overlege ved Hedmarken legevakt. Han opplyser at telefonen betjenes alle dager mellom kl. 09.00 og 15.00, med pause mellom 11.30 og 12.15. 

Når du har gjort avtale, sender luftveispoliklinikken en sms med oppmøtetidspunkt. Svaret får man raskest ved å logge seg inn på helsenorge.no. Normalt foreligger svaret etter 1-2 døgn. I tillegg sendes det en tekstmelding når svaret er negativt. Ved positivt svar blir man oppringt fra kommunens smitteoppsporingsteam. 

Flere kanaler for informasjon

Smittesituasjonen kan endres raskt, og det medfører at også råd og retningslinjer for innbyggerne kan endrer seg. 

Den viktigste kilden til oppdatert informasjon er nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Lokale regler og retningslinjer ligger her på kommunens nettsider, og generelle spørsmål om koronasituasjonen rettes til Servicekontoret på telefon 62 56 30 10 (hverdager 9-15).

Ved spørsmål rundt egen helse relatert til korona, bør man kontakte fastlege. Hvis man lurer på om man trenger legetilsyn, bør man kontakte fastlegen på dagtid, legevakt på kveld/helg.

 

bilde