En lett omskriving av tittelen var fristende å gripe til, selv om dette ikke skal dreie seg om ulykkelig kjærlighet, men kanskje mer om det vi går glipp av i disse tider.

Dette handler om det vi går glipp av i disse tider, skriver kommunedirektør Christl Kvam.

På veldig kort tid har situasjonen i Hamar endret seg fra å være en by med få smittede til å bli «rød». Dette har vist oss sårbarheten i koronaens tid og hvor viktig det er å opptre solidariske – både med dem som har blitt smittet og får å unngå at flere blir smittet.

Harde prioriteringer

Som kommune har vi ansvar for viktige tjenester som barnehage, skole og pleie, og det er krevende å levere disse uten å ramme mottakerne på en eller annen måte. Vi prøver etter beste evne og med de ressursene vi har tilgjengelig, å møte alle våre innbyggeres behov, men må være ærlige på at vi i denne situasjonen må prioritere hardt. Dere kan oppleve at barnehagedagen kan bli kortere, undervisningen i skole annerledes og at aktivitetstilbud til sårbare grupper kan falle bort. Innen pleie og omsorg vil hyggelige hendelser som dagaktivitet, besøk av slekt og venner bli begrenset eller opphøre.

Solidaritet

Hvor hardt vi blir rammet og hvor lenge situasjonen vil vare, er avhengig av hvordan vi alle oppfører oss; om vi følger de råd og påbud som blir gitt, holder oss hjemme når vi har luftveissymptomer og hvordan hver og en av oss håndhever «meteren» og håndvasken.

Dette krever solidaritet med storsamfunnet i Hamar. Vel – så må vi i en periode utsette kinobesøk, ta en løpetur ute framfor å trene inne. Utsette fårikållaget og spille flere spill med ungene hjemme. Koronaen krever at vi tenker utover oss selv. Det krever at vi en periode setter egne behov til side for å unngå økt smitte og at mennesker i sårbare grupper dør. For det er faktisk en av konsekvensene.

Felles innsats

For at vi skal komme gjennom denne tiden som er krevende både for innbyggere og for kommunen, må vi ha en felles innsats. Selv som øverste leder i en kommune med mange flotte og kunnskapsrike ansatte, kan jeg si at dette klarer ikke Hamar kommune å bekjempe alene. Vi trenger hjelp av alle innbyggere. I fellesskap kan vi klare å spare liv, få hverdagen raskere tilbake og omgås familie og venner igjen så ofte, og med så mange vi ønsker.

Den omtanken vi viser hverandre i koronaens tid, vil avgjøre hvordan høsten blir i Hamar og om vi evner å vise hvor stort det urbane hjerte i Hamar virkelig er.

Christl Kvam
Kommunedirektør

Kommunedirektør Christl Kvam