Ordfører Einar Busterud mottok i dag diplom og den gyldne stikkontakt av Cristina Bru i Norsk elbilforening og Eivind Falk i Innlandet elbilforening. På bildet er også innkjøpsrådgiver Ole Mattis Furuseth.Konkurransen ble lansert allerede i januar i år, og Hamar var en av kommunene som meldte seg på. Juryen stod igjen med to kommuner i en spennende duell, der Hamar gikk av med seieren knepent over naboen på andre sida av Mjøsa, Gjøvik. 
 
Derfor ble Hamar vinner 

 • Hamar kommune kommunen har en bevisst og ambisiøs strategi for å legge til rette for elbiler og nullutslipp i personbiltrafikken. De inspirerer også andre kommuner i regionen til el-bilsatsing. 
   
 • 6,3 prosent av den totale personbilparken i Hamar er nå elbiler.
   
 • Halvparten av kommunens egne biler er i 2020 elektriske. Planen er at tallene skal være 75 prosent for slutten av 2020 og 100 prosent i løpet av 2021.
   
 • Kommunen følger tett med på kapasiteten på offentlige ladepunkter og bygger ut med nye ladepunkter når det er behov. Ladekapasiteten både ved hurtigladere og normalladestasjonen er svært god. 
   

Juryen har bestått av: 

 • Eivind Falk – leder i Innlandet elbilforening
 • Helge Bryhni – styremedlem i Innlandet elbilforening
 • Christina Bu – generalsekretær i Norsk elbilforening

Juryen gratulerer begge både Hamar og Gjøvik kommune med å være fyrtårn for elbilutviklingen i Innlandet, og Hamar med den knepne seieren i årets kamp om å bli Årets elbilkommune i Innlandet i 2020.