BEREDSKAPSMØTE: Hamar kommune har den siste tida hatt beredskapsmøter hver dag, og flere varsler er sendt ut til befolkningen. Uansett er avstand oss imellom et viktig prinsipp, så også i beredskapsmøtene. FOTO: HAMAR KOMMUNEVarsling 24 brukes når det er viktig for kommunen å komme raskt ut med informasjon, og når det er nødvendig å nå mange på kort tid. Varselet kommer som oftest via SMS, men systemet kan også varsle via e-post eller talemelding til de som har fasttelefon. 

Korona-varsel

Situasjonen vi nå er inne i med økt koronasmitte i Hamar, har aktualisert bruken av Varsling 24. Kommunen har økt sin beredskap i takt med smittespredningen, og gir her konkrete råd du bør lytte til. I tillegg brukes sjølsagt egne nettsider, Facebook og presse for å nå ut med informasjon.

Beredskapsgruppa i kommunen har jevnlig dialog med fastleger, helsetjeneste og andre lokale og nasjonale enheter for å iverksette eventuelle tiltak. Jo flinkere vi er som innbyggere til å følge rådene, desto raskere kan vi få stoppet spredningen av viruset. 

Henter nummer

Hvem som får et varsel, styres ut fra definerte, geografiske områder som kommunen plotter inn. Det kan da være hele kommunen – eller bare ei bestemt gate. Dette for at du bare skal få varslinger som er relevante for deg. Korona-informasjon er sendt ut til hele Hamar.

Kontaktinformasjon for å nå deg som innbygger, er ikke en liste som kommunen selv oppretter. Personopplysningene blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente sin kontaktinformasjonen herfra. Det er derfor viktig for deg at rett informasjon ligger inne. Du kan sjekke og eventuelt oppdatere informasjonen ved å gå inn på denne siden: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon 

Kan legge til ekstra varsling

Kommunen får av og til spørsmål om hvorfor noen får en melding, men ikke andre. Bortsett fra rent geografiske årsaker, skyldes det hvor telefonen er registrert, og på hvem. Det er flere som bor ett sted og jobber et annet sted. Da kan telefonen være registrert på jobb-adressa, ikke bostedsadressa. Slike ting er lurt å sjekke, og man kan sjøl legge inn flere adresser man vil ha varsel for. For eksempel også hytteadresse eller adresse til familie. 

Har du nylig flyttet, kan det være greit å endre i Folkeregisteret, hvis det ikke er gjort: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på www.varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

Tre viktige ting

Det viser seg at en del synes det er vanskelig å følge med på hva som gjelder til enhver tid og på ethvert sted i forhold til korona. Da kan det være greit å vite at uansett hva et korona-varsel vil inneholde, er det alltid tre viktige ting som gjelder:

  • Hold avstand
  • Ha rene hender 
  • Vær hjemme hvis du er sjuk

Les mer på "Ofte stilte spørsmål om varsling"