Nye furu-planter i Ankerskogen.Ankerskogen har en viktig naturtype som heter kalkbarsskog/ tørr kalkgranskog. Denne skogtypen, som vokser på kalkrik beggrunn, er ganske sjelden og må skjøttes på en god måte. 

I tillegg til bartrærne her, er det også edelløvkog og et sump-område. I sum gir dette et stort artsmangfold. 

Her kan du lese mer om skogen og hvilke arter som vokser der. 

Barskogen i Ankerskogen vokser på kalkrik grunn.
Må skjøtte skogen

Ankerskogen er mye brukt og ligger tett inntil både svømmehallen, Greveløkka skole, Ankerskogen barnehage og boligbebyggelse på alle kanter. Barskogområdet hadde nå i sommer fått mange farlige trær, som var døde eller på vei til å dø. Disse ble derfor hugget. Nye, unge trær er nå plantet i stedet.

Det er plantet 93 nye trær i Ankerskogen. Det er furu som er plantet, da grana ikke tåler så bra frisbee-kasting i området. De nye trærne er plantet i nærheten av der de gamle sto. Disse får da beskyttelse og de gamle tre-røttene, samt næring og en fuktig omgivelse for de nye plantene som skal vokse opp.

Noe kvist fra hogsten ligger også igjen på skogsbunnen.


Karet under viser skogen og omgivelsene:
 

Kart som viser hvor det er skog i Ankerskogen.


Her kan du lese mer om Ankerskogen - et flott park- og rekreasjonsområde i Hamar.


Ankerskogen sett fra lufta. Skyphoto.