Midtvangvegen skal asfalteres. Foto Statens vegvesen.Midtvangvegen mellom Gåsbuvegen og Høyvangvegen vil bli forsterket og få nytt asfaltdekke. 

Arbeid mandag til torsdag
Arbeidet med Midtvangvegen starter mandag 7. september, og det er ventet at arbeidene på denne 3,2 kilometer lange strekningen vil være ferdig i slutten av september.

– På Midtvangvegen vil arbeidene bli gjennomført fra mandag til torsdag mellom klokken 06.30 og 20.00, forteller byggeleder Arnfinn Trosterud i Innlandet fylkeskommune. 

Vent på ledebil
I periodene det pågår arbeider på vegen, vil det være utfordrende å passere anleggsmaskinene.

- Trafikantene vil derfor bli ledet forbi arbeidsområdet med ledebil. Trafikantene må forvente en del ventetid for å passere arbeidsområdet, sier Trosterud. Han oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn og følge skilt og henvisninger fra trafikkdirigentene.