31. august innførte kommunen strenge tiltak på grunn av lokalt smitteutbrudd. Disse tiltakene oppheves fra fredag 4. september kl 12:00. 

- Vi har nå tilstrekkelig oversikt over situasjonen, sier kommuneoverlege Ketil Egge. – Dermed er det ikke lenger grunnlag for å opprettholde tiltakene som ble innført.

Egge minner imidlertid om at det er avgjørende viktig at alle som har fått beskjed om karantene og isolasjon, må følge retningslinjene og rådgivningen som er gitt til disse.

 

Smitteverntiltak endres fra fredag

Smittevernloven sier at smitteverntiltak skal oppheves straks grunnlaget for tiltak er borte. Derfor endrer kommunene i Hamarregionen smitteverntiltakene fra fredag. Ett av tiltakene har vært digital hjemmeundervisning for 5.-10. trinn og videregående skole. Av praktiske årsaker starter skoleundervisning for alle fra mandag. Alle foresatte vil få informasjon om gjenåpning fra sin skole i løpet av helgen.

- Vi er klar over at mange har forholdt seg til reglene som var gjeldende fram til nå og tilpasset seg disse. Enhver kan nå innrette seg slik det er praktisk for den enkelte, sier ordfører Einar Busterud. Ordføreren berømmer alle i og rundt Hamar som har forholdt seg til retningslinjene og bidratt til at utviklingen snudde så raskt.

- Vi håper at denne situasjonen fortsetter. Og da er det viktig å minne om at de generelle smittevernreglene fortsatt gjelder.

 

Endringer som gjelder Hamar fra i dag kl 12.00

  • Skoler og barnehager reduserer nivå for smittevern fra «rødt» til «gult»
  • Alle fritidsaktiviteter for barn og unge kan åpne
  • Treningssentre, svømmehall og aktivitetsparker kan åpne
  • Restriksjoner for arrangement er tilbake til nasjonale retningslinjer: max 200 personer kan være samlet til arrangement på offentlig sted. For private samlinger er grensen 20 personer.
  • Besøksforbud i sykehjem og omsorgsboliger oppheves. Tidligere begrensninger videreføres
  • Elevene som har hatt digital hjemmeundervisning skal tilbake på skolen fra mandag

 

SKole