Vi lever i en spennende tid. Det skjer store endringer på mange områder i samfunnet. Ny teknologi åpner for et hav av muligheter for dem som henger med i den raske utviklingen og forstår hvilke bruksområder den nye teknologien har.


Mange faktorer vil utfordre og endre fremtidige norske og europeiske levemønstre, og påvirke miljø og klima. Disse faktorene krever smartere og mer effektive løsninger.

Noen viktige trender er:

  • Digitalisering og ny teknologi som skaper nye muligheter
  • Økende grad av global samhandling, integrasjon og påvirkning
  • Økt tilflytting til byer og tettsteder
  • Miljø- og klimautfordringer
  • Økende andel eldre i befolkningen
  • Endrede krav og forventninger fra innbyggerne

Les mer om dette i Hamar Smartby-strategi!

Lenke til nettsiden Smart Hamar