Ordfører Einar Busterud er godt fornøyd med utviklingen i forhold til innflytting og etablering.Ordføreren presiserer at det riktignok er nettotallet for inn- og utflytting som teller. Men i løpet av de siste 5 årene har det aldri vært så mange som har flyttet til Hamar i løpet av en måned.

Gjennomsnittlig innflytting per måned ligger omkring på det halve. Hvert år ses en topp i august da studentene kommer flyttende, men aldri tidligere har denne vært så tydelig som i år.

Befolkningstallene fra SSB viser for øvrig at innbyggertallet i Hamar øker forsiktig måned for måned. Det ferskeste tallet (2. kvartal i år), viser at det da var 31 378 personer bosatt i Hamar.

Ambisjon om å vokse

Mange unge flytter til Hamar. Illustrasjon Adobe Stock.Hamar kommune har mål om en befolkningsvekst på 1 - 1,5 % per år. Det er samtidig et ønske om å vokse mer enn gjennomsnittet for resten av landet. Flere innbyggere gir mer kvalifisert arbeidskraft, mer handel, mer kultur og opplevelser og større skatteinntekter.

I 2019 ble ikke dette vekstmålet oppnådd. Men innbyggertallet økte likevel med 225 personer. I prosent var dette svært nær landsgjennomsnittet.

Hamar og Hamarregionen skiller seg med det markant ut i Innlandet. I mange kommuner utenfor regionen ses en negativ befolkningsutvikling. Det ser vi ikke i Hamar.

Trenger boliger

For å være i takt med ønsket om økt befolkningsvekst, må det bygges mellom 220 og 250 boliger i Hamar årlig. I fjor ble det ferdigstilt 192 nye boliger, altså noe færre enn målsettingen. Flere boliger er under bygging nå, og i løpet av første halvår i 2020, er det allerede ferdigstilt 120 boliger. De fleste av disse er leiligheter eller rekkehus.

I følge SSB, er det en trend at antallet en-persons-husholdninger øker. I Oslo er over halvparten av alle boliger nå kun for en person. Tallet i Hamar ligger noe lavere, men vi ser likevel en økning. I Hamar huser i overkant av 40 % av boligene kun en person. Det betyr at 6512 personer i Hamar bor alene.  

Kikker vi nøyere på innflytter-tallene for august, fordelte de 354 innflytterne seg på 266 husstander. Mange kom med andre ord flyttende alene. Boligtypene som nå oppføres samsvarer dermed godt med typen innflyttere som kommer til Hamar.

- Vi må fortsette å jobbe for at vi som bor her, blir boende, og at de som ikke bor her, ønsker å flytte hit. I den konteksten er både boliger og arbeidsplasser viktig, sier Einar Busterud.

Vekstmotor i Innlandet

Det ferskeste tallene fra NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) der norske kommuner rangeres etter attraktivitet og lokal vekstkraft, understreker at Hamar har lykkes på svært mange områder. Hamar kommer her på en 31. plass nasjonalt sett. Med det er Hamar beste kommune i Innlandet.

Ekstra gledelig er kanskje sysselsettingsgraden. Der er Hamar 4. best i landet. 

- Det er ingen tvil om at kommunen har mange spennende arbeidsplasser. Hamar sysselsetter også flere enn de som bor her, og kommunen har en netto arbeidsinnpendling på over 5000 personer.  Mange ser nå til Hamar når de skal etablere seg eller flytte på seg. Det er gode fakta, konkluderer ordføreren.
 

Les mer: Sjekk flere ferske tall fra NHOs kommune-NM