Hans Christian Johnson fra Hamar naturskole og Magne Kvam fra Fylkesmannen fortalte om forandringene på ElvsholmenStedet har lenge vært nærmest utilgjengelig for Hamars befolkning.

- Det er helt sikkert mange som bare har kjørt forbi på veg inn til Hamar, uten å tenke noe særlig over historien her, sier ordfører Einar Busterud, som nå gleder seg over at stedet har blitt mer tilgjengelig. 

Historisk sted

Stedet hørte en gang til Åker gård. Huset på Elvsholmen, ei såkalt tvestue bygget cirka 1780, var bolig for to landarbeiderfamilier på gården. Et uthus og slåttemark hørte til, og det var mulig å holde to kyr her.

- Ut fra den tidas kår, hadde de det bra her, sier Magne Kvam fra Fylkesmannen.

Men tida gikk i fra den vesle boligen på Elvsholmen, og den har lenge stått ubebodd. I 1999 var det en brann her, men siden stedet hadde historisk interesse, ble det satt rimelig greit i stand igjen. Området, som nå eies av Hamar kommune, har senere blitt fredet. Men det har likevel ikke vært et sted å besøke. Før nå.


Les me historikk om plassen

Samarbeid

Flere så at plassen fortjente å komme fram i lyset. Hamar naturskole har derfor i samarbeid med Hamar kommune, Innlandet fylke og Fylkesmannen i Innlandet, gått inn for å utvikle stedet til glede for både elever og folk flest i Hamar. De er ikke helt ferdig med alle planene, men det som er gjjort, er en god begynnelse.

Nå har de første elevene allerede fått undervisning her, og enkelte turgåere har oppdaget den nye undergangen nær Brødrene Dahl-bygget på Midstranda. Denne ble anlagt samtidig som vegen over Midtstranda ble fornyet.

Gravhaug

På området Elvsholmen ligger foruten den gamle husannsplassen, også Innlandets største gravhaug (50 meter i diameter og 6 meter høy), som fortsatt ingen vet hva skjuler. Her er det også et fugletårn, som ble bygget på starten av 1990 tallet, og stedet er et fantastisk spennende natur- og våtmarksområde ved Åkersvika.

Se gjerne lenken under som er en dronefilm av området:
https://www.youtube.com/watch?v=bjZl6n-ZTNY

Undervisningstemaer på Elvsholmen

 • Husmannsplass: Hvordan levde menneskene på denne tida? Arbeid med håndverk, spikke, gamle leker og hva gjorde en husmann?
 • Gravhauger/vikingtida: Høvdingsete, området Åker, gravtradisjoner, plantefarging, bosetting og håndverkstradisjoner.
 • Våtmarksområde: Fugler og fisk, ruser, fugletrekk, hvorfor våtmarksområde og hva er et Ramsarområde.
 • Miljøkonflikter og menneskelige inngrep i naturområder: E6-utbygging, jernbane, jordbruk/nedbygging  og naturmangfold.
 • Friluftsliv: Kanoaktiviteter: Sikker ferdsel på vann, naturopplevelser, beversafari oppover Flagstadelva, samt fisking.


Bildekarusellen under viser følgende personer ute på Elvsholmen: 

 • Ordfører i Hamar Einar Busterud
  • Erica Nerby, Fylkesmannen i Innlandet 
  • Magne Kvam, Fylkeskommunen 
  • Hamar kommune eiendom ved Marius Westli og Rune Sandvoll
  • Hamar Naturskole ved leder Hans Christian Johnson
  • Elever ved Hamar naturskole