Personalet på sju personer og 22 barnehagebarn er i karantene, i første omgang til og med mandag 5. oktober. 

Alle foresatte ble i ettermiddag informert om situasjonen i en melding fra barnehagestyrer og kommuneoverlege. De foresatte fikk da også beskjed om at de blir kontaktet av kommunens smittesporingsteam. Smittesporingsteamet avgjør om noen av barna eller personalet skal testes. 

Tre smittetilfeller siste tre dager

Etter smitteutbruddet i Hamar i slutten av august, har det vært registrert få nye tilfeller, men tilfellet i Ankerskogen barnehage er det tredje i Hamar i løpet av de tre siste dagene. Det totale antall registrerte smittetilfeller i Hamar er nå 121.

- Vi oppfatter ikke situasjonen som dramatisk, men smittesporingen blir omfattende når en barnehage er berørt, sier kommuneoverlege Yvonne Hagerup Minsaas. - Smittesporing pågår utover kvelden, og vi har ikke oversikt over situasjonen før vi har fått snakket med alle nærkontakter.

Smitteveien er ikke helt klar i dette tilfellet, og smittesporingsteamet jobber med å kartlegge det nå. De forventer å ha en bedre oversikt i løpet av 1-2 dager. - Barnehagen holdes uansett stengt fordi karantenetiden må fullføres for alle, avslutter Minsaas.

SKole