FLOTT SKUE:  Dyrkingsprosjekter skaper gode møteplasser på tvers av alder, etnisitet og sosial tilhørighet, og er et flott skue i byrommet. FOTO: TUVA MYKLESTADUrbant landbruk har fått en naturlig plass i Hamar. 

Fylkesmannen i Innlandet bevilget i år 600.000 kroner til prosjektet Urbant landbruk i Hamar. Arbeidet skulle ha som mål å bidra til miljøvennlig byutvikling og sørge for at naturmangfold og grønne lunger i byen kunne bevares og videreutvikles.

Forprosjekt

Før årets sommersesong, og før pengene kom inn i budsjettet, ble det gjennomført et forprosjekt for å se om satsingen var liv laga. Dette viste at det var et stort engasjement rundt urbant landbruk både internt i kommunen og i samfunnet for øvrig. Både sykehjem, skoler, Naturskolen, Nav, biblioteket og enkeltpersoner hadde klare ønsker om å få bidra i satsningen, og allerede i 2019 kom en bikube opp på kulturhustaket.

Therese Enger med noen av biene i kuben.Blomster og bier

I sommer har omkring 30.000 bier hatt tilhold i kuben. I Strandgateparken ble det samtidig sørget for en gul og flott blomstereng; til glede for både bier, humler og befolkning. Med veiledning og hjelp fra birøkter Kristen Rønningsbakken i Stange birøkterlag, fikk kommunen i høst hele 30 kilo utmerket blomsterhonning for salg. Interessen for honningen var stor, og det er flere som tenker at det kunne ha vært enda noen bikuber på kulturhus-taket.

Dyrking i sentrum

Men urbant landbruk er mer enn bier. I Triangelparken ble det nytt liv denne sommeren. Tidlig i vår startet arbeidet med å forvandle Triangelparken til Triangelen mathage. Området ble innrammet, frukttrær og busker ble plantet, og det ble anlagt to hügelbed for dyrking av spiselige vekster. Da sittegruppen kom på plass, ble området også et grønt pauserom i byen. 

Folksomt i mathagen! Foto: Ragnhild Gjems.Hele 50 ulike arter ble sådd eller plantet; noen ettårige, men mye flerårig for langsiktig satsing. Tuva Myklestad forteller at koronaen påvirket omfanget av arrangementer i mathagen, men ikke produksjonen. Her har det blitt høstet i flere omganger, og mange innbyggere har blitt kjent med nye vekster og nye smaker.

Hamar går foran

Dyrking av spiselige vekster midt i byene er en trend som er i sterkt vekst i Europa, og Hamar er blant de første byene i Norge som setter i gang med dette. 

- Erfaringene til Hamar vil ha stor overføringsverdi til andre. Urbant landbruk er relativt nytt i Norge, og det viktig at noen går foran, sier Haavard Elstrand hos Fylkesmannen.

- Hamar ligger midt i et av landets rikeste landbruksområder, og landbruket har stor betydning for oss. Vi ønsker å øke innbyggernes interesse og forståelse for landbruket. Gjennom urbant landbruk viser vi også at det er muligheter for matproduksjon i selve byen. Slik sett er denne satsingen i sentrum et kinderegg, sier ordfører Einar Busterud.

Gode møteplasser

Regjeringen har på sin side besluttet å utarbeide en nasjonal strategi for urbant landbruk. Målet er å etablere flere prosjekter som bidrar til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning, arbeidstrening, innovasjon og klimatilpasning.

Det som er gjort i Hamar er derfor lagt godt merke til, og Hamar var finalist i kampen om å få statens pris for bærekraftig byutvikling. Planene for fortsatt satsing er også lagt i Hamar, men naturlig nok vil budsjettbehandlingen avgjøre omfanget.

Les mer om Urbant landbruk i Hamar