Ordfører Einar Busterud er godt fornøyd med utviklingen i forhold til innflytting og etablering.Flytter ikke langt
Hamar har gjennom flere år registrert hvor innflytterne kommer fra. Og hovedtrenden er klar: De kommer hovedsakelig fra nabokommunene og fra  Oslo kommune. 

For september ser vi følgende fordeling:

  • Fra Ringsaker - 37
  • Fra Oslo - 36 
  • Fra Stange  - 24
  • Fra Løten - 15
  • Fra Elverum - 7
  • Fra Gjøvik - 6
  • Fra Åsnes 6

De øvrige innflytterne i september kom fra 45 andre kommuner; spredt rundt på alle fylkene våre.

Bra høst for Hamar  
I august flyttet 354 personer til Hamar. Det var rekordmange. September-tallet er noe under med 229, men fortsatt noe over flyttetallet for september-måned i fjor. Og det er positivt. 45 av de som kom til Hamar i september, var 19 år eller yngre; det vil si del av en familie på flyttefot (de fleste av dem).

- Å få folk til å flytte hit, er noe vi jobber for. Tallene viser at vi er attraktive, sier ordfører Einar Busterud. 


Befolkningstallene fra SSB viser for øvrig at innbyggertallet i Hamar øker forsiktig måned for måned. Det ferskeste tallet (2. kvartal i år), viser at det da var 31 378 personer bosatt i Hamar.

Ambisjon om å vokse

Mange unge flytter til Hamar. Illustrasjon Adobe Stock.Hamar kommune har mål om en befolkningsvekst på 1 - 1,5 % per år. Det er samtidig et ønske om å vokse mer enn gjennomsnittet for resten av landet. Flere innbyggere gir mer kvalifisert arbeidskraft, mer handel, mer kultur og opplevelser og større skatteinntekter.

Hamar og Hamarregionen skiller seg markant ut i Innlandet. I mange kommuner utenfor regionen ses en negativ befolkningsutvikling. Det ser vi ikke i Hamar.
 

Ønskes velkommen

Alle innflyttere fra en velkomstpakke i posten med blant annet velkomstbrev fra ordføreren og rabattkuponger til bruk i regionen. En invitasjon til å delta på innflyttertreff, som arrangeres vår og høst, er også med. Nå i høst arrangeres treffet 12. oktober. Men de som ikke rekker dette, kan bli med til våren.