Det er NVE som har gitt tillatelse til høyere vannstand. Bakgrunnen er problemer med ei flomluke i Sarpefossen kraftverk, og at vann derfor må "holdes igjen" både i Mjøsa og Øyeren, slik at man kan unngå å få økt vannføring nedover i Glomma.

Mjøsa forventes å stige med ca. 6 cm per dag de kommende dagene, fram til situasjonen i Sarpefossen har løst seg. 

Høyeste regulerte vannstand er 5,65 m lokal høyde, og vannstanden kan altså komme 40 cm over dette nå i oktober.

Les på nettsiden til Glommen og Laagen for flere detaljer

Mye vann i Mjøsa nå. Foto: Pål Henning Berg.