Formål: Planen skal legge til rette for boligblokker med tilhørende uteområder, lekeplass, fellesarealer og parkeringskjeller innenfor område B4 på Martodden.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Plandokumentene kan du finne på PlanDialog: http://tema.webatlas.no/0403/planinnsyn?planid=081400
og på kommunens internettside www.hamar.kommune.no/offentligettersyn. 

Så lenge tiltakene mot Koronavirus er gjeldende, vil ingen dokumenter bli lagt ut på servicekontoret, i Bylab eller på bibliotekene. Vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 
•    via Plandialog http://tema.webatlas.no/0403/planinnsyn?planid=081400
•    på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
•    per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanene.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post cathrine.hval.foss@hamar.kommune.no
 

Planområdet
Planområdet