Tidligere er det bekreftet to tilfeller av koronasmitte ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar. Alle nærkontakter er satt i karantene.

Smittesporing er utført også for det sist meldte tilfellet, og ingen flere er satt i karantene basert på dette.

Mange studenter, også nærkontakter uten symptomer, ble testet lørdag. Det er foreløpig ikke meldt andre positive tilfeller blant disse.

Videre smittespredning antas å være under kontroll. 

Må være oppmerksomme på symptomer

Høgskolen har informert alle studentene om å teste seg hvis de får symptomer, og laboratoriet prioriterer i helgen prøver fra studentene i Hamar.

Høgskolen satte krisestab fredag og gjør vurderinger for neste ukes undervisning i løpet av helgen.