Formål: Planen skal legge til rette for boliger med tilhørende uteområder, lekeplass og fellesarealer.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Plandokumentene kan du finne her:

Andre dokumenter i plansaken er tilgjengelige  via kommunens PlanDialog.

Så lenge tiltakene mot Koronavirus er gjeldende, vil ingen dokumenter bli lagt ut på servicekontoret, i Bylab eller på bibliotekene. Vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel. Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post cathrine.hval.foss@hamar.kommune.no

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 
•    via Plandialog
•    på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
•    per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanen.