Etablererprøven er obligatorisk for alle som søker om godkjenning som daglig leder/styrer for serveringsbevilling. Ved søknad om serveringsbevilling må kravet om bestått etablererprøve være oppfylt før serveringsbevilling gis.

Informasjon om pøven 

Etablererprøven etter serveringsloven er en flervalgsprøve. Prøven består av 50 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer hvorav kun ett svaralternativ er riktig. Prøven gjennomføres elektronisk. Kandidaten får 90 minutter til å svare på spørsmålene, og vil straks få beskjed om prøven er bestått /ikke bestått.

Pensum

Prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis tilsendt i posten, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.