For å få salgs- eller skjenkebevilling må virksomheten søke om å få godkjent styrer og stedfortreder for bevillingen. Disse må dokumentere bestått kunnskapsprøve om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Søknad om salgs- og skjenkebevilling vil bli behandlet selv om prøven ikke er avlagt. Bevillingen vil likevel ikke kunne utøves før prøven er bestått.

Om prøven 

Prøven er utformet som en flervalgsprøve, det vil si at kandidaten kan velge mellom flere svaralternativer til hvert spørsmål, hvor kun ett svar er riktig. Prøven består av 30 spørsmål og du har 45 minutter til å besvare prøven. 24 svar må være rett for å bestå. Ved bestått prøve vil det bli utstedt bevis. Beviset må oppbevares da det tjener som dokumentasjon for bestått prøve. Beviset er gyldig i ubegrenset tid. Prøven er ulik for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling.

Pensum

  • Prøve for skjenkebevilling:
    Gode kunnskaper i alkoholloven kap. 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt alkoholforskriften (forskrift av 8. juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 14. Videre bør prøvetakerne ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.
  • Prøve for salgsbevilling:
    Gode kunnskaper i alkohollovens kap. 1, 3, 7, 8 og 9, samt alkoholforskriften (forskrift av 8. juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 og 14. Videre bør prøvetakerne ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og forskrift. Kan lastes ned fra lovdata. NB! Endringer i loven m/forskrift trådte i kraft 1. juli 2005.

Prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis tilsendt i posten, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.