En del av legatets disponible avkastning for året 2019 skal tildeles verdig trengende/småbrukere i Vang, fortrinnsvis til familier med flere barn.

Begrunnet søknad med ligningsattest sendes Sæhlies legat v/Rita Kristiansen, postboks 4063, 2306 Hamar.

Frist: 25.november 2020

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret i rådhuset, eller lastes ned her: 

Søknadsskjema