Vi har dessverre hatt tekniske problemer med klokkespillet den siste tiden. Etter grundige undersøkelser har elektrikeren konkludert med at det er en jordfeil på kabelen til klokkespillet. Vi vet ikke om feilen er på kabelen ut til klokkespillet eller oppe i klokketårnet. Uansett er vi avhengig av at vannstanden er lav nok til å undersøke ledningen, enten på bunnen eller med lift opp i tårnet. 

Dette betyr dessverre at klokkespillet mest sannsynlig vil være stille frem til våren. 

 

Klokkespill