Du kan nå avtale besøk ved sykehjemmet. Foto Lars Martin Bøe.

På grunn av noe nedgang i smitte i Hamar de siste dagene, lemper kommunen igjen på de strenge lokale tiltakene som ble innført forrige uke. 

Sykehjem og omsorgsboliger

 • Ved sykehjemmene åpnes det for avtalte besøk på pasientens rom, ikke i fellesarealer.
 • Ved omsorgsboliger er det ikke besøksrestriksjoner i den enkeltes leilighet, kun i fellesarealer.
 • Innbyggerne anbefales fortsatt tilbakeholdenhet med å besøke personer i utsatte grupper.
 • Ikke dra på besøk hvis du er syk. Det gjelder også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese.

 

Besøk ved trygdeleiligheter

 • Besøk skal kun gjennomføres i den enkeltes leilighet eller utendørs, ikke i fellesarealer. 
 • Ikke dra på besøk hvis du er syk. Det gjelder også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese.

  Hvis du har spørsmål, ta direkte kontakt med institusjonen.

   

  Annen informajson: