- Da vi i vår måtte tilpasse kommuneorganisasjonen for å håndtere en pandemi, var det mange fagområder som fikk nye oppgaver, sier kommunedirektør Christl Kvam.

- Spesielt Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, som har ansvar for smittevern i kommunene, fikk hverdagen snudd opp ned. Derfor besluttet vi tidlig i høst å styrke kapasiteten hos kommuneoverlegene ved å omdefinere en ubesatt stilling knyttet til miljørettet helsevern, som engasjement fram til neste sommer.

Ekstra ressurs settes inn raskt

Engasjementet som assisterende kommuneoverlege ble utlyst i september. Nomera Shakeel (35), bosatt på Flisa, er nylig ansatt i stillingen.

Shakeel jobber i dag som rådgivende overlege ved NAV Innlandet. Allerede nå skal hun bistå kommuneoverlegene i Hamarregionen på kveldstid og i helger, og fra nyttår er hun på plass for fullt.

Ny kommuneoverlege i fast stilling

Kommuneoverlege og leder ved Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, Bente Bjørnhaug, sa opp sin stilling tidligere i høst. Dermed ble en fast stilling som kommuneoverlege utlyst samtidig med engasjementet.

Einar Sanderud Stødle (35) fra Hamar er ansatt som ny kommuneoverlege. Han arbeider som lege i spesialisering ved Sykehuset Innlandet og starter som kommuneoverlege 25. februar.

Stødle har tidligere jobbet både som fastlege og kommuneoverlege i Steigen kommune.

Lederfunksjonen utlyses internt

Kommunedirektør Christl Kvam forteller at det var stor interesse for stillingene. – Det var mange godt kvalifiserte søkere til både den faste og stillingen og engasjementet, så vi hadde et godt utgangspunkt og har gjennomført en grundig ansettelsesprosess, sier hun. – Jeg ser fram til å få de to nye kommuneoverlegene på plass.

Ketil Egge er konstituert leder for Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen. Fast tilsetting i lederfunksjonen gjøres gjennom intern utlysning.

Christl Kvam forteller videre at kommunene ser på muligheter for å forsterke Samfunnsmedisinsk enhet med administrativ støtte. – Vi er også åpne for ytterligere forsterking av legeressursen. Alt dette for å minske arbeidspresset blant kommuneoverlegene og være sikre god beredskap gjennom julen, avslutter hun.