• Bilde fra anleggsgrøftaHamar kommune skal skifte ut ca 140 meter vann- og avløpsledninger i Klukevegen. 
     
  • Det er Kommuneentreprenøren som utfører anlegget.
     
  • Det vil bli en del anleggstrafikk inn/ut Klukevegen fra Vektbakken med lastebiler.
     

Vedlagte kartutsnitt viser hvor gravinga vil være:

Kartskisse over graveområdet i Klukevegen.