"Mitt sted i verden" er et prosjekt som handler om å visualisere sitt sted i verden ut fra idéen om et godt, fritt og trygt sted å være. Dette stedet kan være et fantasisted eller et konkret sted. Gjennom bruk av ulike teknikker som tegning, maling og stofftrykk, skal deltakerne skape dette stedet sammen - på tvers av alder og bakgrunn.

Deltakerne er fra Solvang skole, Rollsløkken skole, Børstad ungdomsskole, Hamar katedralskole og Hamar læringssenter.

Ledes av Randi Liliequist

Flertallet av de som deltar i prosjektet har innvandrerbakgrunn, og de har ulik språklig og kulturell bakgrunn. Så mange som 130 deltar, men de deles inn i grupper på ikke flere enn 15 personer, både av koronahensyn og praktiske hensyn. Hver gruppe får en kunstformidlingsopplevelse og tre verkstedsøkter i Kunstbanken. 

Alle gruppene ledes av idéskaper og kunstner Randi Liliequist.

Språktrening er viktig

Liliequist etablerer kontakt med deltakerne på tvers av språkbarrierer og varierende norskferdigheter. Språktrening blir dermed en naturlig del av samarbeidet, og deltakerne blir hverandres «tolk».

- Vi mennesker må blande oss, sier Randi Liliequist. På den måten kan vi erfare at vi alle bærer på en stor rikdom som vi kan dele. 

Gjennom "Mitt sted i verden" vil de som deltar kunne oppdage og ta i bruk sin evne til å skape og å uttrykke seg - sammen med andre. 

Utstilling og varig kunst

Hver gruppe skal lage store, fargerike trykk som etter hvert skal vises fram i en utstilling i Kunstbanken i etterkant av verkstedperioden. Det blir en egen utstillingsåpning i januar 2021. Etter utstillingsperioden skal kunsten komme tilbake til skolene og være til glede der.

Fått midler

Det er Hamar kommune og Kunstbanken som sammen har søkt og fått prosjektmidler fra Innlandet fylkeskommunes folkehelseprogram Ung4Reg til dette prosjeket "mitt sted i verden" Samskapningsverkstedene skal gjennomføres i Kunstbanken høsten 2020, og gjentas i 2021. 

Se bilder fra lignende prosjekt som tidligere er gjennomført på Lillehammer

Lager kunst sammen - Mitt sted i verden. Foto: Randi Liliequist

(Alle bildene på denne nettsiden er gjengitt med tillatelse fra foreldrene.)