Om tjenesten
Kort beskrivelse Trygghetsalarm skal være et bidrag til at bruker skal kunne føle seg trygg i hjemmet.

Trygghetsalarmen består av en alarmboks og en alarmknapp. Ved bruk av alarmen, åpnes det for en toveis kommunikasjon mellom deg og Doro Care trygghetssentral. Ved behov for utrykning utføres dette av hjemmesykepleien der det ikke er gjort avtale om at pårørende, naboer eller andre skal stå for dette.

Doro Care står for montering, opplæring og testing av trygghetsalarm.

Trygghetsalarmen er en digital tjeneste som ikke er avhengig av telefon.


Andre funksjoner som kan være aktuelle å knytte til denne tjenesten er:

- Fallalarm og andre lignende sensorer
- GPS
- Røykvarsler
- Elektronisk dørlås
Målgruppe
Hjemmeboende som etter en vurdering sammen med helsepersonell har behov for å kunne komme i kontakt med aktuell hjelpeinstans.
Kriterier/vilkår - Søker må være hjemmeboende og oppholde seg i kommunen.
- Søker må kunne betjene alarmen.
- Søker som opplever utrygghet ved sin helsetilstand, og/eller hjemmesituasjon.
- Hjemmeboende som er utsatt for fall på grunn av sykdom eller nedsatt funksjon.

Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Behandles fortløpende.
Søknaden sendes til Hamar kommune, Parkgården v/tjenestekoordinator, Parkgata 35, 2317 Hamar.
Annen informasjon

Målsetting for tjenesten:

Tildeling av trygghetsalarm er en del av det totale tjenestetilbudet og skal bidra til at den enkelte oppnår trygghet og dermed får mulighet til å leve og bo selvstendig.

Lovhjemmel:

  • Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men en servicetjeneste fra kommunen, som kan ytes som et forebyggende tiltak for å øke tryggheten i hverdagen. (jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og helse- og omsorgstjenesteloven - § 3-2 første ledd pkt. 6 b).

Søknadsprosessen:

  • Den som har behov for alarm kan søke kommunen, og kan eventuelt få bistand til dette.
  • Søkeren skal samtykke på søknaden når det er mulig.
  • Det blir fattet vedtak på søknaden, her vil det fremgå om du har fått tildelt tjenesten
  • eller ikke.
  • Du har rett til å påklage vedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket ble
  • mottatt.
  • Søknaden sendes Hamar kommune, Parkgt. 35, 2317 Hamar.

Hva koster tjenesten:

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-12-09