Ordfører Einar Busterud og assisterende kommunedirektør Terje Halvoren deler ut klokkene - her til Magne Otervik.Totalt 18 ansatte i Hamar kommune kunne i år motta gullklokka. De fleste var til til stede på en av de to mindre seremoniene som ble avholdt i rådhusets kantine i desember. (To markeringer i år grunnet korona-hensyn.)

Kantina var julepyntet, og det ble servert snitter og kaker med tilbehør. Alle gullklokkemottakerne var invitert sammen med sin nærmeste leder.

Honnør fra kommuneledelsen

Assisterende kommunedirektør Terje Halvorsen og ordfører Einar Busterud hadde æren av å dele ut gullklokkene under den første seremonien, mens kommunedirektør Christl Kvam og ordfører Einar Busterud gjennomførte den andre med samme grad av høytidelighet.

Alle tre fra ledelsen kom med velvalgte ord i anledning dagen; her var det tid for historiske tilbakeblikk, mye humor, men også en smule høytid preget av takknemlighet og glede.

Slik ser gullklokka for damer ut.Fin, hyggelig og velfortjent stund 

Alle tre fra ledelsen uttrykte at det var godt å få gjøre stas på trofaste ansatte, og at dyktige ansatte er den beste kapitalen en arbeidsgiver kan ha.

Christl Kvam minnet alle på at det blir mer sjelden i tida framover at noen er hos samme arbeidsgiver i 25 år. Men desto viktigere er det å sette pris på ansatte som bærer med seg tradisjoner og erfaring en arbeidsgiver kan høste av.    

For de fleste er ikke 25 år på samme arbeidsplass noe punktum for karrieren. Alle ønskes derfor fortsatt gode arbeidsdager for Hamar kommune i tida framover.

Hamar kommune gratulerer alle med merkedagen! 

(Klikk på bildet for større versjon)

Gry Akre, Gunn Hege Andreassen, Ane Børresen, Elin B. Viken, Gerd Eli Andersen, Line Rom, Ingunn Holen Solberg og Magne Otervik fikk alle gullklokka for 25 års tjeneste i Hamar kommune.
BILDET: Gry Akre, Gunn Hege Andreassen, Ane Børresen, Elin B. Viken, Gerd Eli Andersen, Line Rom, Ingunn Holen Solberg og Magne Otervik fikk alle gullklokka for 25 års tjeneste i Hamar kommune under markering 1.

Gullklokkemottakere Hamar 2020
BILDET: Tahereh Mehrpourshad, Britt Frankmoen Norin, Anne Hval Høyem, Elin Jensen, Merethe Engh, Heidi Olsen, Leena Marjut Krognes og Nina Merethe Sollien fikk alle gullklokka for 25 års tjeneste i Hamar kommune 2020 under markering 2.

 

Her følger en oversikt over gullklokke-mottakerne ut fra hvilken tjeneste de tilhører: 

HELSE OG OMSORG

Enhet for tildeling:

 • Gry Akre

Finsalsenteret:

 • Ane Børresen
 • Ingunn Holen Solberg 
 • Gerd Eli Anderssen

Presterudsenteret:

 • Line Rom

Solhellinga 14: 

 • Elin B. Viken    

OPPLÆRING OG OPPVEKST

Barnehage:

 • Tahereh Mehrpourshad (Hempa)

Skoler:

 • Anne Hval Høyem (Lunden)
 • Elin Jensen (Lunden)
 • Merethe Engh (Prestrud) 
 • Leena Marjut Krognes (Storhamar)

Hamar læringssenter:

 • Mette Marit Nornbæch Ytterstad (ikke på bildet) 

Helsestasjonen:

 • Britt Frankmoen Norin 

KULTUR OG FRIVILLIGHET

Hamar kulturhus

 • Gunn Hege Andreassen

Hamar kulturskole

 • Magne Otervik
 • Solveig Johansen (ikke på bildet)

KOMMUNALE FORETAK

 • Nina Merethe Sollien (Ankerskogen)

ADMINISTRASJONEN:

 • Heidi Olsen (økonomi)