Det er Kulturdepartementet som gir ut spillemidler til "nyskapende aktivitetsarenaer" i hele landet. Hamar kom bra ut og fikk tildelt over ti prosent av den samlede potten på 37 millioner kroner. 

Dette får de

Anlegget er nyskapende fordi det vil inneholde flere elementer som innbyr til variert aktivitet: Her vil det bli:

  • en kunstgressbane
  • to basketballbaner
  • en sykkelbane
  • to sandvolleyballbaner
  • flere styrketreningsapparater med mer
  • Skolene har fra før både en gressbane, en stor grusbane og en volleyballbane. 

Anlegget kan brukes både i friminuttene og i kroppsøvingstimene. 

Se oversiktsplan over aktivitetsanegget - pdf-fil laget av eiendomsavdelingen. 
 

Til glede for mange

Aktivitetsanlegget kommer mange til gode. På Hamar katedralskole er det i dag 1500 elever, mens Ajer Ungdomsskole har nesten 400 hundre elever. Unge som bor i nærmiljøet, men som ikke går på en av skolene, vil også fritt kunne bruke området etter skoletid.

Akkurat det at man her kan skape et aktivitetsområde for unge i Hamar som ikke driver med organisert idrett ellers, var en viktig grunn til at skolene fikk disse pengene.

Startet planleggingen i 2016

Skolene har helt siden 2016 arbeidet for å få en bedre uteplass til elevene. De har tidligere fått tilsammen 7,5 millioner fra Hamar kommune og fylkeskommunen, og med de siste friske 4 millionene, klarer de å fullføre området helt. 

Skolene får da et område som både innbyr til større grad av aktivitet, som er pent og ikke minst mer vedlikeholdsfritt. Om alt går etter planen, skal det nye anlegget være ferdig høsten 2021. Til neste vinter håper skolene også å få lagt is på noen av banene.

Elever har bidratt

Prosjektet med uteområdet har også hatt elevmedvirkning. Omkring 100 elever fikk muligheten til å komme med sine innspill om hva uteplassen kunne brukes til i oppstartfasen. Elevene laget da modeller av sitt drømme-uteområde, og flere av elevenes forslag ble tatt med inn i planene.

GLEDER SEG: Elevene kan glede seg til å få en nyskapende aktivitetsarena ved skolen. FOTO: HAMAR KOMMUNE