Aslaug Eikeberg i Parkgården var den første i Hamar til å få vaksinen.Vaksinasjonen har vært etterlengtet. Derfor skjedde den med et godt presseoppbud til stede, men alle på behørig avstand. Smittevernreglene måtte overholdes. For å unngå trengsel, foregikk det hele i Parkgårdens storsal der det var god plass mellom de som var til stede, og der det heller ikke var andre beboere.

Aslaug Eikeberg, som fikk den første vaksinen i Hamar, har langtidsplass i Parkgården, og hadde som de aller fleste sykehjemsbeboerne i Hamar, takket ja til vaksinen på forhånd. 

- Selvfølgelig sa jeg ja. Det bør andre også gjøre, sa Aslaug selv, og beroliget andre med at det ikke var noe å grue seg for. 

Sykehjemsbeboerne først

Det er beboere på sykehjem som er først i køen til å få vaksine i Norge, og Hamar er blant de første kommunene i Norge til å starte vaksineringen. Dette fordi kommunen er nær Oslo, og fordi det her i området har vært et stort smittetrykk. Det er i Hamar bestilt 251 doser til sykehjemmene. Totalt antall sykehjemsbeboere er 271. 

- Dette antallet er vi fornøyd med, og det ser ut som Hamar ligger på nivå med de andre kommunene i Norge, opplyser leder for sykehjemstjenesten, Trine Pettersen.
 
Vaksinasjonen fortsetter  nå på øvrige sykehjem i Hamar; resten av Parkgården, Klukstuen, Prestrudsenteret og Finsalsenteret.

- Vi er så glade på vegne av våre sykehjemsbeboere i Hamar. De er blant de mest sårbare i samfunnet, og vaksinen er en merkedag, sier Pettersen. Snart kan beboerne igjen få ha nærhet med sine.

Videre vaksinasjon

Det er satt opp en nasjonal rekkefølge i forhold til hvem som skal få vaksinen. Det er imidelritd begrenset med vaksinedoser i starten, så det vil kunne ta tid før man kommer ut med et vaksinetilbud til alle på lista. Vaksinen skal også gis som to doser med 21 dagers mellomrom.

Kommunen arbeider med planer for videre vaksinasjon i Hamar, og kommunen vil motta nye doser i første del av januar. Det vil bli gitt mer detaljert informasjon til de ulike målgruppene etter hvert som det blir deres tur.

Se FHIs prioriteringsliste for vaksine.

Det er frivillig å ta vaksinen, men den skal være gratis for den enkelte som anbefales å bli vaksinert.

Om vaksinen

Koronavaksinen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer er den første koronavaksinen som har fått betinget godkjenning av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Europakommisjonen. Godkjenningen ble gitt 21. desember 2020 og gjelder for EU/EØS, inkludert Norge.

Vaksinen er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen.

Det er Folkehelseinstituttet som er ansvarlig for varemottak, lagring og distribusjon av koronavaksinene. Vaksinen skal lagres ved -70 °C, og vil bli distribuert ut i landet. Når kommunene mottar sendingen med vaksinen, skal den oppbevares ved 2-8 °C, og den vil ha få dagers holdbarhet etter opptining.

Det betyr at detaljert planlegging av vaksinering skal være på på plass før vaksinen ankommer kommunen, slik at alle vaksinene blir satt i det korte tidsvinduet vaksinen er holdbar.  

Smittevernrådene vil fortsatt gjelde i lang tid 

Selv om vi nå starter vaksinering, vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtid må vi alle huske: 

  • god hånd- og hostehygiene
  • å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
  • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test. Lenke til testing.